Без вода днес

30.09.2020

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр. Ямбол:

– ул.“Филип Тотю“ № 1 ;

За община Тунджа: с.Челник, с.Хаджи Димитрово, с.Генерал Инзово,с.Межда ;

За община Елхово: с. Малък Манастир, гр.Елхово, ул.“Лозенград“ ;

За община Стралджа – гр.Стралджа, с.Лозенец;


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.