Без вода днес

28.09.2020

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр. Ямбол:

– ж-к.“Хале“ бл.9 ;


За община Тунджа: с.Калчево, с.Чарган, с.Могила, с.Миладиновци;

За община Елхово: с. Трънково ,гр. Елхово ул.“ Морава “ ;

За община Стралджа – гр.Стралджа , ул“Хемус“ , с.Палаузово;Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.