Без вода днес

24.09.2020

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр. Ямбол:

– пресечката на ул.“ Александър Зограф“ и ул.“Варна“;

– Военно поделение Кабиле;

За община Тунджа: с. Кукорево, с. Маломир, с.Коневец, с.Драма, с.Овчи Кладенец, с.Миладиновци, с.Гълъбинци;

За община Елхово: с. Мелница, с. Изгрев, гр. Елхово ул.“Димо Атанасов“ ;

За община Стралджа – с. Палаузово, с.Люлин;


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.