Без вода днес

04.09.2020г.

Поради задължения към Дружеството, ще бъде прекъснато водоподаването към следните абонати:

За Ямбол: 
– ул.“Славейков“ № 34;

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За община Тунджа: с.Сламино, с.Челник, с.Крумово, с.Драма,

с.Миладиновци;

Поради ремонт на републикански път за ,временно ще бъде прекъснато водоподаването в с.Победа;

Телефон за контакти: 046662323 – оператор център обаждания.