Без вода днес

23.06.2022г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

Поради натрупани задължения към Дружеството, ще бъде прекъснато

водоподаването към следните абонати:

– ул.“Яне Сандански“ № 14, № 21, №27, №32, №33, №34, №43А, №47, №51,

№ 23;

– ул.“Георги Кондолов“ № 23;

За район Тунджа:

– с.Овчи Кладенец, с.Бояджик, с.Хаджидимитрово, вр.Бакаджик ;


Поради възникване на ел. авария, ще бъде прекъснато водоподаването към

с.Коневец, община Тунджа за периода 22.06-23.06.2022г

За район Елхово

– ДВ Маломир- Шарково;

Възможно е прекъсване на водоподавнето към гр.Елхово

За район Болярово:

– гр.Болярово ;

– с.Стефан Караджово ;

Авариите ще бъдат отстранени в рамките на работния ден!


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.