Без вода днес

21.06.2022г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ж- к „Хале“ № 52;

– КПС 3 ;


За район Тунджа:

– с.Ханово;

– връх „Бакаджик“;

– с.Ботево;

За район Елхово

– с.Лесово;

– с.Жребино;

За район Болярово:

– с.Стефан Караджово;

– с.Мамарчево;

Авариите ще бъдат отстранени в рамките на работния ден!


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.