Без вода днес

20.06.2022г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ул. „Георги Кондалов “ № 31;

– ж-к.“Възраждане“ № 58/59;


За район Тунджа:

– с.Болярско;

– с.Ботево;

– с.Окоп;

– с.Маломир;

За район Стралджа:

– с.Палаузово;

За район Елхово

– ул.“Г.Бахчеванов“№ 8 ;

– с.Голям Дервент;


Авариите ще бъдат отстранени в рамките на работния ден!


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.