Без вода днес

03.09.2020г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За община Тунджа: с.Симеоново, с.Коневец, с.Асеново, с.Сламино, с.Скалица, с.Глъбинци, с.Бояджик, с.Крумово, с.Миладиновци;

За гр. Ямбол:

Поради задължения към Дружеството, ще бъде прекъснато водоподаването към следните абонати:

– гр. Ямбол
– ул.“Драва“ № 11, № 21, № 23, № 33, № 39, № 42, № 13;
– ул.“Царевец“ № 1, №9, № 13, № 17, № 19, № 22, № 34 и № 43;


Телефон за контакти: 046662323 – оператор център обаждания.