Без вода днес

27.05.22г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ул. „Недялко Месечков“ №15;

– ул.“Търговска“ №32, без трасировка;


За община Тунджа:

– с. Сламино;
– с. Козарево;
– с. Ботево;
– с. Овчи кладенец;


За район Елхово:

– с.Бояново;


За район Болярово;

– с. Стефан Караджово


За район Стралджа

– с. Поляна
Авариите ще бъдат отстранени в рамките на работния ден!


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.