Без вода днес

19.05.2022г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

за гр.Ямбол

– ул.“ Мир „№ 24;

– ж-к „Възраждане“ бл.57

За община Тунджа:

– с.Симеоново;

За район Елхово :

– с.Пчела, с.Мелница;

За община Стралджа:

– с.Първенец, с.Джинот;

Авариите ще бъдат отстранени в рамките на работния ден!


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.