Без вода днес

09.05.2022г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

за гр.Ямбол

– ул.“Странджа“ № 120;

– ж-к“Възраждане“ бл.46;


За община Тунджа:

– с.Ботево, с.Ханово, с.Окоп ;

За район Елхово:

– с.Лесово, с.Мелница, с.Чернозем;

За район Стралджа :

– гр.Стралджа- ул.“Г.С.Раковски“ ;

Авариите ще бъдат отстранени в рамките на работния ден!


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.