Без вода днес

27.04.2022г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

за гр.Ямбол

– ул.“ Търговска“ № 34;

– ВП „Кабиле“

За район Тунджа :

– с.Роза, с.Стара река, с.Маломир;

За район Болярово:

– с.Мамарчево;


Авариите ще бъдат отстранени в рамките на работния ден!


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.