Без вода днес

04.04.2022г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

за гр.Ямбол

– ул.“Търговска“ 93- ДАП;

– ул.“ЦКБ“ – Безистена ;

За канализация :

– ул“Крали Марко“ № 27 /31;

За район Тунджа :

– с.Веселиново;

За район Елхово:

– ул.“Търговска“ № 111 ;

– с.Борисово;

За район Болярово:

– с.Стефан Караджово, с.Камен връх ;


Авариите ще бъдат отстранени в рамките на работния ден!


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.