Без вода днес

23.03.2022г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За район Ямбол:

– ж-к.“ Възраждане“ 42;

– ул.“Руен“ № 14/ възможно е прекъсване на водоподаването към

ул.“ Вихрен“ , ул.“Богдан“ ,ул.“Руен“ бл.14, бл.16, бл.18, бл.20 ;

За община Тунджа:

– група Бакаджик – с.Козарево, с.Бояджик, с.Калчево,с.Победа,

с.Челник, с.Сламино, с.Саранско, с.Каравелово, с.Войника, с.Тамарино;

За район Елхово:

– ГП Лесово;

– с.ЛесовоАвариите ще бъдат отстранени в рамките на работния ден!

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.