Без вода днес

23.02.2022г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За район Ямбол:

– ж-к „Бели Дрин“ № 12 ;

– ж-к.“Възраждане“ № 50;

За канализация:

– ул.“Бакаджик“ и ул.“Крали Марко“ ;

За район Тунджа – с. Каравелово, с.Крумово, с.Ботево;

За район Елхово;

– ул“Булаир“, ул.“Калоян“ ;

За район Стралджа:

– с.Войника;

Авариите ще бъдат отстранени в рамките на работния ден!

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.