Без вода днес

21.02.2022г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За район Ямбол:

– ж-к „Бели Дрин“ № 12 ;

– ул.“Хан Тервел“ № 14;

– ж-к.“Възраждане“ № 21;


За район Тунджа – с. Челник, с.Ханово, с.Скалица;

За район Елхово;

– с.Бояново;

За район Стралджа:

– с.Джинот;

За район Болярово:

– с.Стефан Караджово;


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.