Без вода днес

11.02.2022г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За район Ямбол:

– ул.“ Софлу“ бл.60 ;

– ул.“Кирил и Методий“;

– кв.“Аврен“ -ул.“Ксанти“

За район Тунджа – с.Калчево, с.Робово, с.Бояджик, вр.“Бакаджик“ ;

За район Елхово ;

– с.Малък Манастир;

– с.Кирилово;

За район Стралджа:

– с.Иречеково;


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.