Без вода днес

10.02.2022г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За район Ямбол:

– ул.“ Места“ бл.60 ;

– ул.“Кирил и Методий“;


За район Тунджа – с.Челник, с.Калчево;

За район Елхово – ул.“Ал.Стамболийски“ № 34;

– с.Кирилово;

За район Стралджа – с.Иречеково;


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.