Без вода днес

08.02.2022г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За район Ямбол:

– ул.“ Възраждане“№ 51 ;

– ул.“Кирил и Методий“;

За район Елхово – с.Малък Манастир


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.