Без вода днес

17.12.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За община Ямбол :

– ул.“Кабиле“ и ул.“ Търговска“ ;

– ул.“Ямболен“ – „Заводски строежи“ ;

За община Тунджа:

– с. Ханово, с.Веселиново;

За община Елхово:

– с.Кирилово;

– с.Малък Манастир;

За община Стралджа

– с.Люлин;

За община Болярово:

– с.Стефан Караджово;Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.