Без вода днес

15.12.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За община Ямбол :

– ул.“Кабиле“ №10;

– ж-к.“Хале“ № 8;

За канализация :

– ул.“Добруджа“ № 17;

За община Тунджа:

– с. Челник;

За община Елхово:

– с.Лесово;

– с.Раздел;Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.