Без вода днес

09.12.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За община Ямбол :

– ул.“Кирил и Методий“;

– ул.“Кабиле“№ 10;

За община Тунджа:

– с.Златаре;

За община Елхово:

– ул.“Марица“ и част от ул.“Търговска“ ;


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.