Без вода днес

08.12.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За община Ямбол :

– ул.“Цар Иван Александър“ № 37;

– ул.“Кабиле“№ 10 ;

За община Тунджа:

– с.Овчи Кладенец;

За община Елхово:

– ул.“Марица“ и част от ул.“Търговска“ ;


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания