Без вода днес

03.12.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За община Ямбол :

– ул.“Ямболен“- „Заводски строежи“

– ул.“Кабиле“ ;

За община Тунджа:

– с.Чарган, с.Козарево, с.Калчево, с.Миладиновци;

За община Стралджа

– с.Иречеково;

За община Елхово:

– ул.“Марица“ ;

– с.Гранитово;

– с.Чернозем;

За община Болярово

– с.Стефан Караджово;

– с.Златиница;

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.