Безплатни прегледи за остеопороза

Фондация АДРА България съвместно с БЧК – Ямбол ще проведе безплатни прегледи на костна плътност с цел ранно диагностициране и превенция на остеопороза. Прегледите ще се осъществят в сградата на БЧК – Ямбол, намираща се на ул. „Димитър Благоев“ №1, ет.2, в Кабинет за Здравни и социални дейности.

Прегледите ще се осъществяват в периода от 28.01.2020г. – 31.01.2020г. от 9.30-12.30ч. и 13.30-16.50ч. Ще се преглеждат само жени от 45 до 70 годишна възраст, защото са най-рискова група.

Измерванията на костна плътност ще се извършват на Остеоденситометър с модерен софтуер тип ‘Соност’. На всеки прегледан пациент ще се дава принтирано извлечение с точните показатели.

Информация може да получите на телефон 046/664424.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол