Безплатна детска кухня в община „Тунджа“

От 12 август на територията на община „Тунджа” стартира пилотно в страната доставянето на безплатна Детска млечна кухня за 94 деца на възраст от 6 месеца до 2 години заедно с патронажна и медицинска грижа. Реализирането на тази нова интегрирана социална услуга е насочена към най-малките жители на общината и техните семейства и се осъществява по Дейност 6 на Проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“ – Договор за БФП № BG05M9OP001-2.018-0013 Договор за БФП №BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001.

Всички заявили желание за включване са одобрени, попадайки в целевата група на деца от 6 месеца до 2 години. 94 семейства и техните деца на територията на община „Тунджа” ще получават храна и социално-здравни консултации ежедневно. На всяко дете ще се осигурява безплатно, тристепенно меню от супа, основно и десерт, всеки работен ден в рамките на една година.

Плануваните патронажни грижи ще се предоставят както на детето, така и на майката и семейството, под формата на домашни посещения, консултации, здравни и социални грижи от специалисти по Проект КОМПАС. 

Заедно с осигурения безплатен достъп до детски градини на територията на община „Тунджа”, реализирането на безплатната Детска млечна кухня осигурява здравната грижа и подкрепа за всички малки жители на общината и техните семейства.