Безплатен градски транспорт за децата до 14 години в Ямбол от 1 февруари 2024 година

Започва издаването на безплатни карти за градския транспорт в Ямбол. Картите ще влязат в сила от 1 февруари,  става ясно от уведомително писмо от фирмата-превозвач „Юнион Ивкони“ до кмета на община Ямбол.

Това става възможно след постановление на правителството от 28 декември 2023 г., с което са  приети промени в нормативната уредба, регламентираща субсидиите и компенсациите в обществения транспорт. 

Във връзка с това постановление от 1 февруари 2024 г. влизат в сила и нови цени на месечните абонаментни карти. 

При заявление за издаването на безплатните карти за децата до 14 години е  необходимо да се представи копие от акт за раждане или друг документ, удостоверяващ възрастта на детето, както и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващ постоянния му или настоящия адрес в Ямбол. За децата на възраст от 7 до 14 навършени години се изисква и снимка.  

Срокът на валидност на картата е 365 дни или до навършване на пределната възраст на детето, даваща това право.

Картите се издават в офиса на „Юнион Ивкони“ на ул. „Преслав“ 65, в непосредствена близост до спирка „Боровец“. 

Цената на месечните карти за една линия за ученици над 14 навършени години, както и за пенсионери от 1 февруари ще струва 20 лв., което е само с лев повече. По-изгодни за тези карти са месечните карти за всички градски автобусни линии, които са намалени на 22 лв.

За хората с увреждания в непенсионна възраст, след приспадането на отстъпката, предвидена в правителственото постановление, цената на месечната карта за всички линии е 30 лв., а за една линия – 29 лв. 

Цената на еднократния билет за пътуване остава без промяна за всички граждани на възраст над 14 години – по 0.90 лв. Цената на дневната карта е 2.60 лв. 

„Юнион Ивкони“ предприема мерки и за подобряването на транспортното обслужване по градските автобусни линии.