Базар за мартеници

Традиционният базар на мартеници ще се проведе от 20 февруари до 1 март включително, информира заповед на община Ямбол. Той се организира по утвърдена схема на улиците „Търговска“ и „Раковски“ и по жилищните квартали.

Заявления за участие в базара ще се издават на 14 и 15.02.2017г. в Центъра за  услуги на общината. Таксата е за участие е 96 и 72лв. в зависимост от зоната, в която е разположен щандът. Парите се заплащат при подаване на заявлението. Търговската площ е 4 кв.м. и всеки търговец може да кандидатства само за едно място.