Базарът за мартеници в Ямбол ще работи от 17 февруари до 1 март включително

На 10 и 11 февруари, сряда и четвъртък, в Центъра за услуги и информация в Община Ямбол ще се подават заявления по образец за издаване на разрешение за разполагане на преместваемо съоръжение на базара за продажба на мартеници.

Той ще функционира от 17 февруари до 1 март включително и ще бъде организиран по утвърдена схема в обхвата на централна градска част на Ямбол /ул. „Георги С. Раковски“, площад „Освобождение“, улица „Цар Освободител“, улица „Търговска“ и улица „Джон Атанасов“/, площад „Боровец“ и в жилищните квартали на града – „Диана“, „Георги Бенковски“, „Златен рог“.

Търговската дейност се осъществява върху места с площ 4 кв.м..

За първа зона таксата за участие е 187,20 лева с ДДС, за втора – 156 лева с ДДС. Допълнително се заплащат 10 лева за издаване на разрешение по чл. 56 от ЗУТ. Таксата за участие се внася при подаване на заявлението.

Кандидатите ще получават разрешенията си в Центъра за услуги и информация в Община Ямбол от 15 февруари, понеделник.

В базара могат да участват еднолични търговци, физически и юридически лица. Всеки участник има право да кандидатства лично само за едно място за целия период.

Във връзка с усложнената извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на КОВИД-19, търговците трябва стриктно да спазват всички противоепидемични мерки.