БАБХ с повишено внимание заради огнище на шарка по дребните преживни животни

 Областната епизоотична комисия проведе свое заседание в сградата на Областна администрация – Ямбол. Заседанието се състоя на основание издадена заповед № РД11-2126 от 16.09.2023 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), с която е обявено първично възникнало огнище на болестта Шарка по дребните преживни животни (ДПЖ) в животновъден обект в с. Горно Ябълково, общ. Средец, област Бургас. Съгласно същата в 10 км надзорна зона около огнището попада и с. Странджа община Болярово.
В рамките на проведената Областна епизоотична комисия бяха набелязани мерки с цел предотвратяване проникването на болестта по ДПЖ.
Директорът на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) д-р Анастас Калудов  запозна присъстващите с подробностите относно възможните начини на възникване на огнището и симптомите, последващите действия и предприетите мерки. Той уточни, че към момента на територията на с. Странджа няма ДПЖ и болестта не е заразна за хората.
Комисията остава с повишено внимание и в готовност за последващи заседания.