Ателиета по психосоциална подкрепа

Доброволците от БМЧК – Стралджа стартираха ателиета по психосоциална подкрепа в СУ „П. Яворов“ гр. Стралджа. Учениците имаха възможност да се запознаят с темите – Емоции, Стрес и Взаимоотношения. В зависимост от спецификата на материала доброволците представиха различни теми чрез активното участие на учениците в дискусии, казуси и ролеви игри. В края на всяко ателие се прави обобщение от доброволците на БМЧК, а участниците в него дават своята обратна връзка, чрез използване на различни интерактивни методи.

Представените теми са съобразени с възрастовите особености на участниците в  ателиетата и са свързани с приятелските кръгове на младежите; себепредставянето им и мястото им сред другите хора; общуването с родителите; любовта и др.

До момента лекции по психосоциална подкрепа са проведени в ПМГ „Атанас Радев” гр. Ямбол. Доброволците на БМЧК имат ангажимент да проведат Ателиетата по психосоциална подкрепа в различни училища в гр. Ямбол до края на месец ноември 2018г.

 

 

                                                             Областен Секретариат на БЧК – Ямбол