Астрономическата обсерватория с покана към учениците

Уважаеми ученици,
скъпи родители,
започна записването за БЕЗПЛАТНИ кръжоци през учебната 2024/25г.
Заниманията по астрономия са предназначени за ученици от 9 до 18 години и се провеждат веднъж седмично по два учебни часа през учебната година (конкретните часове на провеждане на занятията ще се уточнят в началото на учебната година.)
В тях учениците ще могат да се запознаят със звездното небе, небесните обекти и явления, да се включат в групите за наблюдения и наблюдателните експедиции, да работят по национални и международни конкурси, проекти и програми, да се обучават за участие в олимпиади и да участват в други мероприятия, организирани от АОП.
За записване в кръжок е необходимо да попълните Заявление, което може да бъде изтеглено от тук:
или да бъде получено на място в Обсерваторията.
Заповядайте!