Асоциация „Прозрачност без граници” прави финална снимка на общинската власт от мандат 2019-2023

Община Ямбол стартира от 7-о място в Индекса на местната система за почтеност

Къде се случва корупцията?

Защо се случва?

Кой носи отговорност?

Отговорите на тези въпроси отново търси Асоциация „Прозрачност без граници“ във втория етап на проекта „LISI – устойчиво бизнес развитие на местно ниво”,  по време на който ще бъде разработен Индекс на местната система за почтеност – 2023.  Резултатите и анализът на индекса ще бъдат използвани за оценка на местната бизнес среда.

Стартиралият в края на 2021 г. проект е продължение на LISI програма (2014-2017 г.). Затова на сайта на Асоциация „Прозрачност без граници“   http://lisi.transparency.bg/ могат да бъдат проследени всички сравнителни динамики по общини и в национален мащаб. Избирателите от областните градове ще получат ясен отговор на въпроса: Как се е развила общината, в която живеят, през последния мандат?

С оценка 3,25 (от 5 възможни)  община Ямбол зае 7-о място в класацията на общините, включени в Индекса на местната система за почтеност за 2022 година. Най-висока е оценката за работата на кмета –  4,25 т., следван от общинската администрация – 3,71 т. Според изследването кметът полага адекватни усилия за подобряване на средата за осъществяване на бизнес и за насърчаване на инвестициите в региона. Пример за това е създаването на инвестиционна дестинация Ямбол – Сливен – Тунджа.

Определени дефицити бяха установени по отношение на прозрачността на кметския екип, прозрачността относно приключили проекти на общината и при осъществяването на политика за развитие на експертния капацитет на отделните структури на общинската администрация.

През юли 2023 година експертите на Асоциация „Прозрачност без граници“ отново започнаха да анкетират представителите на местните институции. В края на годината ще е ясна моментната снимка на местната власт в края на мандата 2019-2023.

 

Оценките на община Ямбол по всички показатели можете да видите тук. http://lisi.transparency.bg/post_year/%d1%8f%d0%bc%d0%b1%d0%be%d0%bb-2022-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0/