Архитектите на Ямбол домакини на регионален форум

Регионална архитектурна среща под мотото „Професия архитект – посоката днес“ ще се проведе на 3 и 4 ноември в Ямбол. Домакин на форума е Регионална колегия- Ямбол към Камара на архитектите в България. Във форума ще вземат участие регионалните колегии към Камара на архитектите от район Югоизточен – Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора.

В рамките на срещата ще се проведе кръгла маса, на която ще се акцентира върху идеи, които архитектите предлагат за преодоляване на проблемите, както в ежедневната им професионална практика, така и във формиране на позиции по защита на обществения интерес в сферата на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Три са основните теми на предстоящата дискусия – цената на архитектурния труд, професионалната квалификация и нова законодателна рамка по устройство на територията. В края на кръглата маса ще се формулират констатации, анализи и предложения по трите конкретни теми, които да бъдат представени пред ръководните органи на КАБ с искане да се изведат като приоритетни задачи в дейността на професионалната организация.

Откриването на срещата е на 3 ноември от 13,30 часа в заседателната зала на хотел„Диана палас” – Ямбол. Покани за участие в нея са изпратени до областния управител на област Ямбол Димитър Иванов, председателя на УС на КАБ арх.Борислав Игнатов, инж.Петър Филипов-председател на Областна колегия -Ямбол към Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, както и председателите на регионални архитектурни колегии от цялата страна.

Арх.Даниела Сивкова

Председател на Регионална колегия- Ямбол към Камара на архитектите в България