Архивите говорят: В Деня на родилната помощ

В Деня на родилната помощ да си спомним за женските благотворителни дружества в Ямбол.
В Ямбол на 31 ян. 1899 г. е учредено женско дружество “Развитие”, чиито цели са “умствено и нравствено издигане на жените, придобиване граждански и политически права, подпомагане на бедни ученици и семейства”. Дългогодишен председател на дружеството е Ваца Бояджиева – една от първите акушерки в града. Членове на дружеството са над 100 ямболски жени – домакини и учителки. През 1908 г. дружеството създава забавачница за деца на работещи майки. Забавачницата се издържа от дружеството, подпомогнато от общината. Отчетите на дружеството свидетелстват за даряване на средства за старческия приют, за болни и немощни, за издръжка на бедни деца в ученически трапезарии и отдих в т.нар. ученически колонии. Събират се помощи от предприятия, фабрики или богати търговци и фабриканти, за се открият млечни кухни за деца и малък родилен дом за бедни родилки. Дружеството на ямболските жени съществува до 1945 г. и със своята просветна и благотворителна дейност намира място в обществения живот на града.

Женското благотворително дружество “Милосърдие” – Ямбол е създадено през 1929 г. Целта на дружеството е да помага на крайно бедните, болните, сираците и др. През 1936 г. дружеството създава и родилен дом за бедните родилки в Ямбол. Средствата за подпомагане се набират от членския внос и 10 лв. минимална задължителна встъпителна вноска – помощ за подпомагане на дружеството, помощ от общината, държавата, частни лица и членове на дружеството. Дружеството се управлява от настоятелство, избирани с мнозинство от членовете на дружеството.

Снимки и текст: ДА – Ямбол 

Снимка на членове на Женско дружество „Развитие“ – Ямбол, сред които Ваца Бояджиева. [1930 г.]
Родилки в създадения от дружество „Милосърдие“ родилен дом, 1940 г.