Апостил вече издава и Областна администрация

В изпълнение на Закона за ратифициране на конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, считано от 1 януари 2019г., се предлага услугата: заверка- апостил. Заявленията за апостил се подават в деловодството на Областна администрация Ямбол. Още в първия ден в Областна администрация Ямбол бяха подадени три заявления за заверка- апостил. До сега тази услуга се извършваше само в МВнР. Приетите промени за децентрализиране на извършването на заверки с апостил на документи, издавани от общинските администрации, облекчават гражданите като им спестяват ползването на посредник за услугата или пътуване до МВнР. С въвеждането на тази услуга се постига подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест при извършване на заверки на документи с апостил за гражданите.