Анкета до гражданите на община Ямбол

DCIM100MEDIADJI_0057.JPG

Във връзка с разработване на План за интегрирано развитие на община Ямбол за периода 2021-2027 г.

Уважаеми жители на град Ямбол,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, започна разработването на План за интегрирано развитие на град Ямбол за периода 2021-2027 г. Той се явява основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на града през следващия програмен период.

Вашето участие в изработването на плана би добавило нови идеи и виждания за развитието, би гарантирало реалистичност и осигурило публичността му. Една от формите на вашето участие е чрез предоставяне на вашето мнение и оценка за процесите и насоките за развитие на общината. Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета.

Вашето мнение е ценно за нас!

Анкетата може да намерите на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/1KLI5oPisAguYdJnmwOlQQ0MQ_UL1qrTB8HKet5o772I/viewform?edit_requested=true

Предварително Ви благодарим за отделеното време!

DCIM100MEDIADJI_0057.JPG