Акция по засаждане на живите коледни дръвчета в Ямбол

   Градински център – Ямбол и тази година организира акция по засаждане на живите коледни дръвчета. Със съдействието на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“  това ще стане на 8 януари, неделя, от 10,30ч. Мястото е лесопарк Боровец в ниската част до паркинга. На участниците ще бъдат предоставени необходимите инструменти и безплатен транспорт за тези, които няма как да превозят дръвчетата до мястото. За целта те трябва да се свържат с организаторите на тел. 0899 077 007. 

   „Една такава акция има не само екологичен и и възпитателен ефект“, коментират от Градински център-Ямбол и апелират новозасадените дръвчета да се обгрижват няколко пъти  месечно през първите 2-3 сезона, за да се даде шанс за опазването им.