Акция „Зима – 2017”

Есенно-зимният период е характерен с тежки пътнотранспортни произшествия с много ранени и загинали хора. Голяма част от тях са причинени поради невнимание и нарушения на правилата от страна на пешеходците, най-често поради  внезапно излизане на платното без да спрат и се огледат.

       В предвид спецификата на обстановката, характерна през есенно-зимния сезон, от 1 ноември е в ход провеждането на Акция „Зима 2017“. Акцията се осъществява от сектор „Пътна полиция“, като БЧК е партньор в дейностите за превенция и намаляване на риска от пътен травматизъм сред водачи на МПС, велосипедисти и пешеходци. 

       По този повод Ямболската червенокръстка организация се включва в акцията, като  отправя своите послания за безопасно поведение и превенция на инцидентите на пътя сред следните целеви групи, които идентифицираме като едни от най-уязвимите участници в движението по пътищата:

  • Кандидати за водачи на МПС. На 10 ноември 2017г. от 10.00ч. в учебната зала

по първа помощ на БЧК – Ямбол, представител на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР ще запознае бъдещите шофьори с актуална информация за пътния травматизъм в страната и областта, като акцентира върху основните причини за инциденти на пътя. Предвидено е да се извърши тест с т. нар. „алкохолни очила” с всеки участник в обученията, като целта е да се провери въздействието след употреба на алкохол върху реакциите и поведението на водачите на МПС.   

               До края на м. ноември 2017г. по време на обученията по първа помощ, които са задължителни за кандидатите за водачи на МПС, специалисти и лектори по първа помощ НА БЧК – Ямбол ще обърщат специално внимание върху артикулите в автоаптечките и небходимостта от наличието на добре заредена автоаптечка в автомобила.

  • На 14 ноември от 15.00ч. ще се проведе открит урок по пътна безопасност и

демонстрации по оказване на първа помощ при инцидент на пътя с деца, настанени в ЦНСТ – Ямбол с участието на представители от БЧК – Ямбол и сектор «Пътна полиция».