Акция „ЗИМА – 2016”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Във връзка с приоритетните задачи, стоящи пред нашето общество за намаляване на жертвите от пътнотранспортни произшествия и превенцията на травматизма, през месец ноември 2016г. на територията на град Ямбол е в ход Акция „Зима 2016”. Това е възможност за пореден път всяка от институциите, участващи в инициативата и съобразно своята компетентност и отговорности, да привлекат вниманието на шофьори – бъдещи и настоящи, пешеходци – деца и възрастни, във връзка със  съществуващите опасности през есенно-зимния период, като се опитаме да намалим риска от пътни инциденти с пострадали лица.             

          Тази година БЧК отправя своите послания и ги насочва към децата. Същите представляват своеобразна рискова група, имайки предвид тяхната спонтанност, неопитност, недостатъчно добре изградени навици и възможности за реакция при сложни ситуации, свързани с травматични последствия. Това е достатъчна причина да обърнем специално внимание на тази специфична група и им предоставим възможност за получаване на допълнителна информация както за алгоритмите по оказване на първа помощ, така също и за дейностите, които БЧК развива във връзка с превенцията на пътния травматизъм.

          По този повод и по инициатива на ръководството на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Веселиново, община Тунджа, на 30 ноември 2016г. БЧК-Ямбол реализира синтезирани обучения с ученици от 1 до 4 клас. Основната цел е децата да бъдат запознати с основните принципи на първата помощ, техниките за справяне при различни травми и инциденти в училище и на улицата, правилния подход към пострадал и др.   

          По време на обученията, децата проявиха голям интерес и любопитство към темата, като задаваха въпроси и споделяха конкретни случай с инциденти със самите тях или с техни приятели.

          Общият брой на обхванатите деца е 65.

 

                 Добриела Праматарова

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA