Акция за безвъзмездно кръводаряване

На 05 юни 2018г., за времето от 9.30 до 13.30ч. в сградата Комплекса за социални услуги за деца и възрастни в град Ямбол /бившо училище „Страшимир Кринчев“/, ще се проведе еднодневна акцияза безвъзмездно кръводаряване под мотото:„Някой се нуждае от твоята кръв СЕГА!“.
Инициативата е пореден етап от дейностите за промоция на безвъзмездното кръводаряване през 2018г. на БЧК – Ямболи Отделението по трансфузионна хематология /Кръвен център/ към МБАЛ „Св. Пантелеймон“, чрез които целим да се повиши информираността на гражданите за безвредността и безопасността на акта на кръводаряване, да бъдат популяризирани принципите на доброволност и безвъзмездност сред обществеността, както и привличането на по-голям брой хора в активна възраст като безвъзмездни кръводарители.
Акцията се провежда с любезното съдействие на община Ямбол и в партньорство с ръководството на Комплекса за социални услуги за деца и възрастни в града.


С организирането на инициативата давам евъзможност на всеки, който желае и може да дари кръв да го направи сега, като по този начин изрази съпричастност към нуждаещите се.

Ако никога не сте дарявали кръв – опитайте сега! Нека бъдем съпричастни и дадем шанс, като дарим живот!
Напомняме, че всеки здрав човек на възраст между 18 и 65 години, за който няма лекарска забрана, може да дарява кръв поне веднъж годишно, като по този начин спасявапоне един човешки живот.
Като организатори на инициативите и по повод честването на 140 години от създаването на Български Червен кръст, БЧК – Ямбол си поставя за задача, тази година да бъдат привлечени 140 безвъзмездни кръводарители в организираните местни акции, което кореспондира пряко с обявената национална инициатива „Мрежа на доброто – 140 години – 140 добрини“.
За повече информация можете да ни откриете на адрес: гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев “ № 1, тел./факс: 046 / 66 44 24, e-mail:yambol@redcross.bg.
Лице за контакт: Добриела Праматарова – специалист в Секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол, тел.: 0886 344 250.

ОБЛАСТЕН СЕКРЕTАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ