Актуализират Бюджет 2017 в Стралджа

На 26-то си заседание, което е насрочено за 6 декември 2017г., ОбС – Стралджа ще обсъжда предложението на кмета Атанас Киров за актуализация на бюджет 2017. Освен това ще бъде изслушан Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода януари 2016-декември 2016г. Г-н Киров е вносител на докладна записка относно предоставяне на общинските полски пътища за включване в масиви за ползване на земеделска земя за стопанската 2017-2018г.

Предвидено е и вземане на решение за отпускане на еднократни помощи на граждани.