Актуализирайте имейли и телефони за връзка, напомнят от НАП Ямбол

Притежателите на електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) на НАП да актуализират по електронен път своите имейл адреси и телефони за контакт, апелират от приходната агенция в Ямбол. Данъчните са установили много неактуална контактна информация, което затруднява в значителна степен комуникацията между Агенцията и задължените лица. Актуализирането на данните ще допринесе за подаването на повече и най-вече навременна информация към данъкоплатците и ще спести ненужно напрежение по отношение на пропуснати срокове и дължими плащания. При наличието на актуални имейли за кореспонденция ще е възможно комуникацията с приходната агенция да се извършва изцяло електронно, а не на хартия, подчертават от НАП.
Актуализирането на данните може да се извърши дистанционно чрез портала за електронни услуги на НАП с услугата „Управление на достъпи и на контактна информация“. При всяко актуализиране на имейл, системата изпраща линк на електронна поща, който изисква потвърждение преди промяната да влезе в сила. Смяната на телефон за контакт се извършва в две стъпки, като няма пречка да бъде посочен мобилен номер.
Все повече жители на Ямболска област посещават Салона за обслужване на НАП. Всекидневно се обслужват повече от 200 души. Най-често те внасят здравни или осигурителни вноски, възстановяват здравния си статус, получават удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата или погасяват различни глоби и просрочени задължения, за които вече са образувани изпълнителни дела. Най-лесно, удобно и бързо е сумите към републиканския бюджет да се превеждат безплатно чрез електронната услуга на НАП – т.нар. „виртуален ПОС“, както и физически ПОС терминал, поставен в офисите за обслужване на клиенти.
От НАП Ямбол напомнят още и за възможността при наложена глоба или имуществена санкция нарушителите да намалят размера ѝ с 20 процента, ако я заплатят в 14-дневен срок от връчването на наказателното постановление.