Актуален график за записване за приемен ден с ръководството на община Ямбол

Приемните дни на кмета на община Ямбол, на неговите заместници и на секретаря на община Ямбол ще се провеждат в Центъра за административно обслужване, зала 100,  при следния график:

 – с кмета на Ямбол Валентин Ревански: всеки първи вторник на месеца;

– със заместник-кмета на Ямбол Михаил Керемидчиев, с ресори: дирекция „Общинска собственост и икономически дейности“, дирекция „Сигурност, превенция и опазване на обществения ред“, дирекция „Устройство на територията и строителство“ – всяка първа сряда на месеца;

– със заместник-кмета на Ямбол Енчо Керязов, с ресори: дирекция „Култура, спорт, младежки дейности, туризъм и връзки с обществеността“, отдел „Регистрация и гражданско състояние“, отдел „Хуманитарни дейности“ – всеки първи четвъртък на месеца;

– със заместник-кмета на Ямбол Васил Александров, с ресори: дирекция „Деловодно и информационно обслужване и ЦАО“, отдел „Бюджет, човешки ресурси и бюджетно счетоводство”, отдел „Местни приходи“, отдел „Европейско финансиране и програми“ – всеки последен понеделник на месеца;

– със секретаря на община Ямбол Камелия Любенова – всеки трети четвъртък на месеца.

Срещите ще се осъществяват след предварително записване, което гражданите имат възможността да направят на гише „Информация“ в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Ямбол, при спазване на въведените със заповед на здравния министър противоепидемични мерки. В заявлението е необходимо да бъде направено кратко описание на целта на исканата среща, независимо дали въпросът е от личен характер или е общественозначим. Целта е казусът предварително да бъде проучен и при нужда да бъде насочен за решение към съответните специалисти от общинската администрация. Граждани, които вече са получили отговор от ръководството на поставен от тях въпрос, няма да бъдат записвани за приемен ден на кмета по същия въпрос. Записване с цел назначаване на работа не се препоръчва. Всички свободни работни места в общинската администрация се обявяват на интернет страницата на Община Ямбол.

Подалите заявление се уведомяват предварително на посочения от тях телефон за датата и часа, в който ще бъде насрочена срещата.