„Аксес“ предлага целогодишна подготовка по БЕЛ и математика

 

Учебен център „Регалия“ – София и Образователен център „Аксес „- Ямбол организират целогодишна подготовка по български език и литература и математика за ученици от 6, 7 и 12 клас

Цел на обучението
Отстраняване на пропуските в усвояването на материала и изграждане на системни знания и умения у учениците за успешно полагане на изпитите за национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити като стъпка към следващо образователно равнище.


Описание на обучението
Обучението се извършва по програмите на МОН за съответния клас. При записване всеки кандидат полага входен тест с оглед на включването му в подходящата група като ниво на знания.
Учениците получават в началото на курса и по време на занятията материали и учебни помагала за допълнителна и самостоятелна подготовка, които са форма на контрол на нивото на подготовка.
По всяко време родителите имат възможност да получат информация за развитието на своето дете.

 

Форми на подготовка, продължителност и цени
Курсове – 120 учебни часа (по 45 минути) за обучение по един предмет през учебната година в група до 10 ученика – 600 лв. /5 лв/ учебен час/
– 40 учебни часа (по 45 минути) интензивно обучение за явяване на изпит по един предмет в група до 8 ученика – януари – май – 280 лв./ 7 лв/учебен час
Практикуми – 60 учебни часа – занятия с практическа насоченост през учебната година в малки групи до 5 ученици с интерактивни методи на обучение – 600 лв. /10лв/ учебен час/
Индивидуални занятия – 2 учебни часа – урок за затвърждаване на знанията и уменията, придобити в часовете по БЕЛ и Математика – 25 лв / занятие
Консултации – 2 учебни часа – групова работа за ученици с пропуски по определени теми от програмата за съответния клас – 15 лв./консултация
Електронно обучение – Он-лайн обучение и проверка на готовността за явяване на изпит на сайта на Учебен център Регалия www.regalia6.eu
Пробни изпити по БЕЛ и Математика

Модул 1 – за национално външно оценяване със задачи с избираем и кратък свободен отговор – 60 минути
Модул 2 – с дидактическа задача и пълни решения на задачи с обосновка – 90 минути.
Пробните изпити са по 3 за всеки от предметите и се провеждат в неделя в периода февруари –
май като на тях могат да се явят и ученици, непосещаващи курсовете на Образователен център Аксес. Таксата за участие е 15 лв.

Обучение по Български език за чужденци
по адаптирана система за комуникативна компетентност в съответствие с Европейската езикова
рамка за ниво на говорене, слушане, четене и писане, в зависимост от възрастта на обучаемите и техния роден език.

Обучение на възрастни
за придобиване на Удостоверение за професионално обучение според изискванията на Програмата за развитие на селските райони – присъствено и дистанционно.

Цената е в зависимост от формата и броя часове.

Време и място на провеждане
Занятията се провеждат в удобно за учениците време, през седмицата или в събота и неделя, в
подходящи учебни зали по предварително изготвен график, който участниците получават на първото занятие.

Отстъпки за ранни записвания и комбинирани курсове
При записване до 31.08.2017 г.и/или за комбиниран курс по БЕЛ и Математика – 10% отстъпка. Так-
сите се внасят на части по време на обучението.

Ръководители на екипите:

Български език и литература – Мария Димитрова access@abv.bg
Математика – Николай Богдев n_bogdev@abv.bg 


Образователен център Аксес – гр.Ямбол, Тел: 046/664361 и Моб. 0896602116