адв. Красимира Атанасова: Благодаря!!!

Уважаеми съграждани, Уважаеми приятели,

Кампанията „Местните избори 2023“ приключи.  Изказвам своята благодарност и уважение към всички вас, за проявеното търпение, спрямо нас, кандидатите за Общински съветници. Благодаря на всички, които имаха желание и възможност да се срещнат с мен и с моите колеги. Благодаря на всички, които са съпричастни с моите каузи и цели в бъдещия Общински съвет. Благодаря ви!!!

Уважаеми приятели, умолявам ви да гласувате! Гласуването е единственият механизъм, чрез който можем да изберем настоящето и бъдещето си. Сигурна съм, че  Суверенът ще направи своя най – обективен и представителен вот в изборния ден. 

Желая УСПЕХ на всички кандидати и нека най – достойните да победят!!!

Благодаря!!!