Автобусите не достигат до отдалечените села в областта

     Автобусите от междуселищните линии не могат да стигнат до отдалечените села, информира дежурният диспечер на Автогара – Ямбол. Не  се изпълняват линиите по направления Калчево и Чарган, заради затворени пътища. До останалите отдалечени населени места в областта  автобусите нямат достъп поради снегонавявания и шофьорите се връщат, коментират още от автогарата. 

    Тази сутрин не са потеглили автобусите за Велико Търново и Бургас. Курсовете до Сливен и Стралджа  се изпълняват без проблем засега.