АБВ организира форум за образованието

На 19 март 2018 г., понеделник, от 15.00 ч., в заседателната зала на община Тунджа ще се проведе регионален форум: УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”.
Дискусията е отворена за всички граждани, които искат да споделят своите виждания и предложения за развитието на образованието в нашите области, общини и в България.
Йордан Милков,
Председател на Обл.С на ПП „АБВ”-Ямбол
Иван Славов,
Председател на Обл.С на ПП „АБВ”- Сливен